AKTUALNOŚCI


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:

rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 13/12/2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.

Informacja

07/01/2019


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:

przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 13/12/2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.

Informacja

04/01/2019


“Z książką zdrowiej”

SP ZOZ w Łapach w ramach projektu “Z książką zdrowiej”

SP ZOZ w Łapach w ramach projektu “Z książką zdrowiej” koordynowanego przez Państwowy Instytut Wydawniczy we współpracy z Ministerstwem Kultury I Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwem Zdrowia otrzymał książki z przeznaczeniem pacjentom oddziału dziecięcego. Lektura książek ma pomóc w leczeniu oraz uprzyjemnić pobytu w szpitalu pacjentom hospitalizowanym w Oddziale Dziecięcym z Izbą Przyjęć.


17/12/2018


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:

przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 11/11/2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • chorób wewn. w odziale wewn
 • chirurgii ogólnej w odziale chirurgii

Informacja

10/12/2018


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni magistra farmacji w aptece szpitalnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni magistra farmacji w aptece szpitalnej.


Wymagania niezbędne:

 1. Tytuł magistra farmacji (zgodnie z art. 2b ust. 1 pkt. 2 i 5-7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich)
 2. prawo wykonywania zawodu


Wymagania porządane:

 • znajomość prawa farmaceutycznego
 • biegła znajomość obsługi komputera
 • umiejętność organizacji pracy


Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 • podanie o pracę
 • CV
 • dyplom ukończenia studiów
 • prawo wykonywania zawodu farmaceuty.Oferty prosimy kierować na adres:
SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23
lub sekretariat@szpitallapy.pl
tel. 85 81 42 418

05/12/2018


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie:

 • Udzielania świadczeń w Stacji Dializ
 • Udzielania świadczeń w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym
 • Udzielania świadczeń w Oddziale Chorób Wewn. i Diabetologii
 • Udzielania świadczeń w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii
 • Udzielania świadczeń w Oddziale Pediatrii
 • Udzielania świadczeń w Podstawowej Opiece Zdrowotnej


Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Wzór umowy

05/12/2018


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:

przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 11/11/2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • chorób wewn. w odziale wewn
 • chirurgii ogólnej w odziale chirurgii

30/11/2018


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • Zakres: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • Zakres: chorób wewn. w odziale wewn
 • Zakres: chirurgii ogólnej w odziale chirurgii

Ogłoszenie
Szczegółowe warunki
Wzór umowy
Załącznik do umowy - nocna i świąteczna
Załączniki do umowy - chirurgia
Załączniki do umowy - wewnętrzny i diabetologii


20/11/2018


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni fizjoterapeutę w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.


Wymagania zgodne z Ustawą o z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.


Oferty prosimy kierować na adres:
SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23
lub sekretariat@szpitallapy.pl
tel. 85 81 42 438


08/11/2018


Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu.

W dniu 10 października 2018 r. podczas spotkania w PUW w Białymstoku, w którym uczestniczył Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach podpisał umowę na dofinansowanie projektu nr POIS.09.01.00-00-0258/18 pn. ,,Budowa i wyposażenie SOR oraz lądowiska dla śmigłowców LPR w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach”.

Wartość projektu: 9 774 907,55 zł
Wartość dofinansowania: 8 057 658,56 zł

Dzięki tej inwestycji SP ZOZ w Łapach wybuduje i wyposaży Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz lądowisko dla śmigłowców LPR. Pozwoli to na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w regionie oraz na zwiększenie dostępu do specjalistycznych świadczeń ratujących życie, a także znacząco poprawi jakość świadczonych usług medycznych.

17/10/2018


Rozstrzygniecie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach rozstrzygnął konkurs na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

 • Zakres: udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Pediatrii

Ogłoszenie


27/09/2018


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

przedłużenie terminu składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Termin składania ofert zostaje przesunęty

 • termin składania ofert 12.09.2018 godz. 12:00
 • termin otwarcia ofert 12.09.2018 godz. 12:30
 • termin rozstrzygnięcia 14.09.2018 godz. 12:00

Ogłoszenie

04/09/2018


Podpisanie umowy z RPO

W dniu 07-08-2018 została podpisana umowa z RPO.

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
Tytuł projektu: Poprawa dostępności i jakości leczenia schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych, poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Wartość projektu: 4,2 mln zł
Dofinansowanie: 3,4 mln zł

Dzięki dotacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach uruchomi poradnie: kardiologiczną, urazowo-ortopedyczną i chorób płuc, a także kupi na ich potrzeby sprzęt i aparaturę medyczną. Wyposaży również pracownię badań nieinwazyjnych serca oraz salę intensywnej opieki medycznej na oddziale chorób wewnętrznych i geriatrii oraz gabinet zabiegowy na oddziale chirurgicznym.Źródło: Wrota Podlasia

08/08/2018


Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia ofert

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert Dyrektor SP ZOZ w Łapach przesuwa termin na dzień 06.08.2018 godz. 15:00 

Ogłoszenie

31/07/2018


Informacja o unieważnieniu postępowania

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego:

Zaprojektowanie wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na wymianie wewnętrznego dźwigu szpitalnego (windy) w budynku głównym SP ZOZ w Łapach

 

Unieważnienie

27/07/2018


Rozstrzygniecie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach rozstrzygnął konkurs na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

 

 • Zakres: udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Pediatrii

Ogłoszenie

25/07/2018


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

 

 • Zakres: udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Pediatrii

 • Zakres: udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Pracowni Endoskopii

 

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Wzór umowy

16/07/2018


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach poszukuje pracownika na stanowisko fizjoterapeuta.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach poszukuje pracownika:
Stanowisko – fizjoterapeuta

Wymaganie:
Wykształcenie wyższe (min. studia licencjackie)
Prawo jazdy

Proponujemy:
Umowa o pracę- pełen etat (7 h 35 min)

Miejsce pracy:
Zespół rehabilitacji domowej- praca w domu pacjenta (dojazd we własnym zakresie)

Oferty prosimy kierować na adres:
SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23
lub sekretariat@szpitallapy.pl
tel.: 85 81 42 438

22/06/2018


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach poszukuje Informatyka

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach poszukuje pracownika:
Stanowisko – Informatyk

Wymaganie: wykształcenie-wyższe informatyczne
Przykładowy zakres obowiązków:
Sprawowanie nadzoru nad działaniem sieci komputerowej.
Pomoc oraz szkolenie pracowników w zakresie oprogramowania i sprzętu.
Wdrażanie, aktualizacja oraz nadzór nad działaniem oprogramowania komputerowego.
Analiza potrzeb Szpitala w zakresie oprogramowania i sprzętu komputerowego.

Oferty prosimy kierować na adres:
SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23
lub sekretariat@szpitallapy.pl
tel.: 85 81 42 438

18/06/2018


SP ZOZ w Łapach zatrudni POŁOŻNĄ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni na umowę zlecenie położną.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni na umowę zlecenie położną do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wymagania zgodne z Ustawą o Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Oferty prosimy kierować na adres:
SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23
lub sekretariat@szpitallapy.pl
tel.: 85 81 42 435

07/06/2018


Obowiązek informacyjny dotyczący rozporządzenia RODO

         Realizując konstytucyjne prawo każdej osoby do ochrony życia prywatnego oraz postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ww. rozporządzenia oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, na podstawie wyżej wymienionych przepisów. Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. Korczaka 23, 18-100 Łapy,
  reprezentowany przez Dyrektor Urszulę Łapińską.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych (IOD) jest: Piotr Busłowski, iod@szpitallapy.pl.

25/05/2018


Konferencja inauguracyjna - „Cukrzyca jako cicha epidemia – program walki z cukrzycą w obszarze transgranicznym”

 

W dniu 25 kwietnia 2018r. w Łapach odbyła się konferencja inauguracyjna projekt Cukrzyca jako cicha epidemia – program walki z cukrzycą w obszarze transgranicznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach–Lider Projektu realizuje przedsięwzięcie w partnerstwie ze Szpitalem w Wyłkowyszkach (Vilkaviskis). Głównym celem projektu jest zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa na obszarze pogranicza polsko-litewskiego poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej w dziedzinie diagnostyki i leczenia cukrzycy.

W spotkaniu udział wzięła delegacja 15 przedstawicieli Szpitala w Wyłkowyszkach, pracownicy łapskiego szpitala, przedstawiciele władz samorządowych regionu, w tym Pan Antoni Pełkowski, Starosta Powiatu Białostockiego oraz Pani Urszula Jabłońska, Burmistrz Łap. W sumie w konferencji uczestniczyły 43 osoby.

Podczas spotkania przedstawiono założenia projektu, planowane działania, grupy docelowe oraz spodziewane rezultaty. Ponadto Dyrektorzy obu szpitali zaprezentowali swoje placówki, zakres świadczonych usług oraz plany na przyszłość. Delegacja lekarzy litewskich odwiedziła również SP ZOZ w Łapach. Spotkanie środowisk medycznych obu krajów pozwoliło również na wymianę wzajemnych doświadczeń.

 

Projekt będzie realizowany do końca stycznia 2019 roku.

 

26/04/2018


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

ogłasza konkurs na:

 udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

 

Zakres: udzielanie świadczeń pielęgniarskich w zakresie đwiadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie

 

Ogłoszenie

Wzór umowy

Szczegółowe warunki

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Edytowano 27.04.2018

19/04/2018


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

ogłasza konkurs na:

 udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

 

Zakres: udzielanie świadczeń w zakresie poradni nefrologicznej

 

Ogłoszenie

Wzór umowy

Szczegółowe warunki

 

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia

Edytowano 16.04.2018

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

Edytowano 19.04.2018

10/04/2018


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

ogłasza konkurs na:

 udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Zakres: udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Zakres: udzielanie świadczeń w zakresie poradni chirurgii ogólnej

Ogłoszenie

Wzór umowy

Szczegółowe warunki

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

Edytowano 13.04.2018

05/04/2018


Życzenia Wielkanocne

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
wielu radosnych i ciep
łych chwil,
odpoczynku przy rodzinnym stole

oraz mnóstwa pomyślności

w życiu prywatnym i zawodowym

 

życzy

Urszula Łapińska

Dyrektor SP ZOZ w Łapach


 


 


 

Wielkanoc 2018 r.

27/03/2018


LEKARZ RODZINNY OD 01.02.2018r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje, iż od dnia 01.02.2018r. w budynku Przychodni przy ul. Piaskowej 9 w Łapach udzielane są świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie:

 • świadczeń lekarza POZ,
 • świadczeń pielęgniarki POZ,
 • świadczeń położnej POZ.

Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1800.

Do Państwa dyspozycji jest starannie dobrany zespół lekarzy oraz fachowy personel pielęgniarski. Mają Państwo możliwość korzystania z szerokiego wachlarza diagnostyki laboratoryjnej, rentgenodiagnostyki oraz EKG w naszym Laboratorium oraz Pracowniach.

Szczegółowe informacje oraz zapisy pod nr tel. 85 715 22 94 lub 85 833 40 08 bądź osobiście w budynku Przychodni

01/02/2018


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

ogłasza konkurs na:

 udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Zakres: udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Wzór umowy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

Edytowano 31.01.2018

29/01/2018


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

ogłasza konkurs na:

 udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Zakres: udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki

Wzór umowy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

Załącznik Nr 1

Edytowano 23.01.2018

16/01/2018


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

ogłasza konkurs na:

 udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Zakres: udzielanie świadczeń w Oddziale Chirurgii Ogólnej

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Załącznik nr 1 - wzór umowy

 

Uzupełnienie

Edytowano 08.01.2018

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

Edytowano 12.01.2018

03/01/2018


Wizyta wolontariuszy w Zakładzie Pielęgnacyjno Opiekuńczym

W dniu 21 grudnia podopiecznych naszego Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego odwiedzili wolontariusze z Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach. Wyzyta ta wprowadzła miłą i świąteczną atmosferę wywołując uśmiech na twarzach naszych pacjentów.

Serdecznie dziękujemy.

 

 

 

 

 

 

 

 

22/12/2017


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

ogłasza konkurs na:

 udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Zakres: udzielanie świadczeń w Oddziale Chirurgii Ogólnej

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Załącznik nr 1 - wzór umowy

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

edytowano 29.12.2017

19/12/2017


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

ogłasza konkurs na:

 udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Zakres: wykonywanie badań echokardiograficznych, udzielanie świadczeń w Oddziale Wewnętrznym i Geriatrii, udzielanie świadczeń w Oddziale Pediatrii.

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Załącznik nr 1 - wzór umowy

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

Załącznik nr 1 do rozstrzygnięcie

Edytowano 21.12.2017

15/12/2017


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

ogłasza konkurs na:

 udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Zakres: Położnictwo i ginekologia - udzielanie świadczeń zdrowotnych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej - poradnia położniczo-ginekologiczna

Ogłoszenie

 

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego

Załącznik nr 1

Edytowano 29.11.2017

 

24/11/2017


Rozszerzenie zakresu realizowanych świadczeń w poradni ginekologiczno - położniczej

SP ZOZ w Łapach informuje, iż w związku z rozszerzeniem zakresu realizowanych świadczeń w poradni ginekologiczno - położniczej,  od dnia 01.12.2017 r. powiększy się obsada lekarska w Poradni:

 

dr Grzegorz Brzostek – specjalista ds. położnictwa i ginekologii

wtorek:         900-1500

czwartek:      900-1500

dr Barbara Ambrożewicz-Złotkowska – specjalista ds. położnictwa i ginekologii

poniedziałek: 830-1230

środa:            900-1800

Rejestracja pacjentek pod nr tel. 85 814 24 23

23/11/2017


Wmurowanie kamienia węgielnego

Dnia 25.10.2017r zostało przeprowadzone oficjalne wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

W nowym budynku powstanie m.in. nowoczesny oddział chirurgii oraz pracownia endoskopii. 

10/11/2017


SP ZOZ w Łapach zatrudni zastępcę kierownika apteki szpitalnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni w ramach umowy zlecenia zastępcę kierownika apteki szpitalnej.

 

Wymagania niezbędne:

1. Tytuł magistra farmacji (zgodnie z art. 2b ust. 1 pkt. 2 i 5-7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich)

2. Co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w aptece lub 3 letnie, w przypadku, gdy farmaceuta posiada specjalizację zakresu farmacji aptecznej (zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutycze)

 

Aplikacje prosimy składać na adres: sekretariat@szpitallapy.pl

 

Ogłoszenie

06/10/2017


Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Od dnia 02 października 2017r. w budynku Przychodni przy ul. Piaskowej 9 w Łapach udzielane są świadczenia zdrowotne w ramach rehabilitacji leczniczej w zakresach:

 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku dziennym
 • Fizjoterapia domowa
 • Fizjoterapia ambulatoryjna
 • Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna

Godziny przyjęć pacjentów: poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 - 18:00

Informacje można uzyskać pod nr telefonu: (85) 815 22 94 oraz stronie NFZ

 


 

01/10/2017


Nocna i świąteczna pomoc medyczna w SP ZOZ w Łapach

Od 1 października pacjenci w razie nagłego zachorowania w nocy oraz w dni wolne od pracy uzyskają pomoc medyczną w łapskim szpitalu.

Tak zwana sieć szpitali wprowadza od 1 października nową organizację nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W czerwcu br. NFZ ogłosił listę placówek, które zostały włączone w sieć szpitali. Na tej liście znalazł się także szpital w Łapach.

Od 1 października, codziennie po godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele i święta pomoc medyczną pacjenci z Łap i okolic uzyskają w szpitalu przy ul. Korczaka 23 w Łapach.

Na stronie Podlaskiego Oddziału NFZ znajduje się tabela z danymi teleadresowymi wszystkich punktów nocnej opieki, które będą działały od 1 października. Ponadto, jest tam też informacja o numerze telefonu informacyjnego NFZ i specjalnym dyżurze w najbliższy weekend.

 

Więcej informacji na stronie NFZ Białystok tutaj.

 

Pytania i odpowiedzi

28/09/2017


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni specjalistę położnictwa i ginekologii

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

 ZATRUDNI SPECJALISTĘ POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

                             Poszukujemy osoby, która:

•   ukończyła specjalizację w dziedzinie położnictwa ginekologii

•   potrafi budować relacje z pacjentem i sprawnie się komunikuje

•   ceni sobie kulturę opartą na współpracy i wzajemnym zaufaniu

•   potrafi obsługiwać komputer i chce pracować w oparciu o elektroniczny system dokumentacji medycznej

 

Zapraszamy do składania ofert do dnia 01.09.2017 r.

                        Forma, warunki pracy i płacy do indywidualnego uzgodnienia z

 Dyrektorem SP ZOZ w Łapach ul. Korczaka 23

 

Oferty prosimy kierować na adres:

SP ZOZ w Łapach

18-100 Łapy

ul. Korczaka 23

lub szpital_lapy@bk.home.pl

tel. 85 81 42 438     

 

Ogłoszenie PDF

18/08/2017


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni lekarzy i pielęgniarki

OGŁOSZENIE     

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

ZATRUDNI LEKARZY I PIELĘGNIARKI

Do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

 

Zapraszamy do składania ofert do dnia 01.09.2017 r.

 Forma, warunki pracy i płacy do indywidualnego uzgodnienia z

 Dyrektorem SP ZOZ w Łapach ul. Korczaka 23

 

Oferty prosimy kierować na adres:

SP ZOZ w Łapach

18-100 Łapy

ul. Korczaka 23

lub szpital_lapy@bk.home.pl

tel. 85 81 42 438

 

Ogłoszenie PDF

 

18/08/2017


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni osobę na stanowisko Dietetyka

Opis stanowiska:

 • opracowywanie receptur na poszczególne rodzaje diet,

 • kontrola prawidłowości stosowanych receptur i zestawów żywieniowych w procesie produkcji,

 • opracowywanie diet,

 • prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej,

 • prowadzenie innej niezbędnej dokumentacji.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie minimum średnie kierunkowe (dietetyka),

 • doświadczenie na podobnym stanowisku (dietetyk-żywienie zbiorowe),

 • umiejętność obsługi komputera – MS Office

 • znajomość przepisów, w tym HACCP.

Aplikacje (CV, list motywacyjny) z nazwą stanowiska oraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać na adres mailowy: sekretariat@szpitallapy.pl

26/07/2017


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń pielęgniarskich w stacji dializ

Postępowanie  konkursowe Nr 3/07/2017

Konkurs ofert w sprawie umowy na  udzielanie  świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub  z osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach  w zakresie:

 • świadczenia pielęgniarskie w stacji dializ

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Załączniki

 

Rozstrzygnięcie konkursu

Edytowano 31.07.2017

25/07/2017


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie geriatrii

Postępowanie  konkursowe Nr 2/07/2017

Konkurs ofert w sprawie umowy na  udzielanie  świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub  z osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach w oddziałach szpitalnych / komórkach organizacyjnych w zakresie:

 • specjalista w dziedzinie geriatrii

Szczegółowe warunki konkursu

Załączniki

 

Rozstrzygnięcie konkursu

Edytowano 31.07.2017

19/07/2017


Uaktualnione godziny pracy poradni chirurgicznej

PORADNIA CHIRURGICZNA

Przyjmują:

Grzogorz Roszkowski - specjalista chirurgii ogólnej

     PONIEDZIAŁEK     7:00 - 18:00

     WTOREK               7:00 - 18:00

     ŚRODA                 7:00 - 15:00

     CZWARTEK           9:00 - 18:00

     PIĄTEK                 7:00 - 15:00

 

Kamil Safiejko - specjalista chirurgii ogólnej i onkologii

     ŚRODA                   15:00 - 18:00

 

Marcin Juchimiuk - specjalista chirurgii ogólnej i onkologii

     PIĄTEK                   15:00 - 18:00

 

Pielęgniarka - Magdalena Duda

14/04/2017


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą oraz osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Postępowanie konkursowe  2/03/2017

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Oferta

Załącznik 2 - Formularz ofertowy

Załącznik 2A - Formularz ofertowy

Załącznik 2B - Formularz ofertowy

Załącznik 3 - Oświadczenie

Załącznik 4 - Oświadczenie dot. polisy ubezpieczeniowej

Załącznik 5 - Oświadczenie (podmiot leczniczy NZOZ)

Załącznik 6 - Lista osób udzielających świadczeń w ramach umowy

Załącznik 7 - 

Załącznik 8 - Umowa

 

Przesunięcie terminu

Edytowano 30.03.2017

 

Przyjęte oferty

Rozstrzygnięcie konkursu

Edytowano 04.04.2017

 

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

16/03/2017


Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Nr sprawy 1\01\2017

 

Ogłoszenie

Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2A - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2B - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2C - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Oświadczenie polisy ubezpieczeniowej

Załącznik nr 5 - Oświadczenie podmiotu leczniczego

Załącznik nr 6 - Podmioty lecznicze

Załącznik nr 7 

Załącznik nr 8 - Umowa

18/01/2017


22/12/2016


Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 6/12/2016

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 6/12/2016

 

OGŁOSZENIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Załącznik nr 1 - Oferta 

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2a - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2b - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Oświadczenie ubezpieczenie Polisa

Załącznik nr 5 - Oświadczenie ( Podmioty Lecznicze ) 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie lista osób 

Załącznik nr 7 - Oświadczenie Lekarzy podmiotu 

Załącznik nr 8 - Wzór umowy 

 

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu

Edytowano 16.12.2016

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Edytowano 16.12.2016

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu

Edytowano 21.12.2016

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu

Edytowano 21.12.2016 

 

Rozstrygnięcie konkursu

Edytowano 22.12.2016

06/12/2016


Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą oraz osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych ogłoszonego w dniu 26.10.2016 roku, postępowanie  nr 5/10/2016

 

Załącznik nr 1

10/11/2016


Konkurs Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych 5/10/2016

Konkurs Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych 5/10/2016 

OGŁOSZENIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Załącznik nr 1 - Oferta 

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2a - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2b - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2c - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Oświadczenie ubezpieczenie Polisa

Załącznik nr 5 - Oświadczenie ( Podmioty Lecznicze ) 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie lista osób 

Załącznik nr 7 - Oświadczenie Lekarzy podmiotu 

Załącznik nr 8 - Wzór umowy 

26/10/2016


Konkurs Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych 4/08/2016

Konkurs Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych 4/08/2016 

OGŁOSZENIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Załącznik nr 1 - Oferta 

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Oświadczenie ubezpieczenie Polisa

Załącznik nr 5 - Oświadczenie ( Podmioty Lecznicze ) 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie lista osób 

Załącznik nr 7 - Oświadczenie Lekarzy podmiotu 

Załącznik nr 8 - Wzór umowy 

12/08/2016


Konkurs Ofert Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych 3/06/2016

Konkurs Ofert Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych 3/06/2016 

OGŁOSZENIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Załącznik nr 1 - Oferta 

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Oświadczenie ubezpieczenie Polisa

Załącznik nr 5 - Oświadczenie ( Podmioty Lecznicze ) 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie lista osób 

Załącznik nr 7 - Oświadczenie Lekarzy podmiotu 

Załącznik nr 8 - Wzór umowy 

20/06/2016


Konkurs Ofert Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych 1/06/2016

Konkurs Ofert Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych 1/06/2016 

OGŁOSZENIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Załącznik nr 1 - Oferta 

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Oświadczenie ubezpieczenie Polisa

Załącznik nr 5 - Oświadczenie ( Podmioty Lecznicze ) 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie lista osób 

Załącznik nr 7 - Oświadczenie Lekarzy podmiotu 

Załącznik nr 8 - Wzór umowy 

01/06/2016


Konkurs Ofert Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych 1/05/2016

Konkurs Ofert Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych 1/05/2016 

OGŁOSZENIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Załącznik nr 1 - Oferta 

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Oświadczenie ubezpieczenie Polisa

Załącznik nr 5 - Oświadczenie ( Podmioty Lecznicze ) 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie lista osób 

Załącznik nr 7 - Oświadczenie Lekarzy podmiotu 

Załącznik nr 8 - Wzór umowy 

Rozstrzygnięcie konkursu 

Ogłoszenie Roztrzygnięcie 

 

13/05/2016


Modernizacja SP ZOZ w Łapach w zakresie wdrożenia systemów teleinformatycznych i komunikacyjnych usprawniających obsługę pacjenta”

W ramach umowy UDA-RPPD.04.01.00-20-004/12-00 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach przystąpił do realizacji projektu WND-RPPD.04.01.00-20-004/12 „Modernizacja SP ZOZ w Łapach w zakresie wdrożenia systemów teleinformatycznych i komunikacyjnych usprawniających obsługę pacjenta”. Projekt w 85 % finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

02/03/2016


e-Zdrowie

Portal udostępnia aktualne informacje o podmiotach leczniczych, oferuje możliwość przeglądania własnej dokumentacji medycznej, a także promuje zdrowy tryb życia za pośrednictwem artykułów publikowanych na jego łamach.

13/02/2016